Date generale » Liceul Alexandru cel Bun

Date generaleLiceul Teoretic ”Alexandru cel Bun” a fost înființat în anul 2006 , în baza Gimnaziului nr. 66 . La 1 septembrie 2004 a fost dat în exploatare sediul liceului , având capacitatea de 1266 locuri .

Procesul instructiv cuprinde două profiluri : real și umanist . În anul 2009 a absolvit prima promoție , cu un contingent de 78 elevi .

În prezent în liceu studiază 1161 elevi . Aceștia se bucură de 58 săli de clasă , 4 ateliere , 3 laboratoare , 2 săli pentru sport , o sală pentru festivități , o bibliotecă și o sală pentru citire . Pentru stimularea dezvoltării multilaterale a elevilor , acestora le stau la dispoziție următoarele servicii :

Ore opționale

• Miracolul textelor literare
• Matematica distractivă
• Arta dramatic și de imitație
• Tainele naturii
• Religia
• Etica și Estetica
• Educația pentru viața de familie
• Prin țări și continente
• Costumul popular
• Educația pentru sănătate

Cercuri de artă

• Floristica
• Dans popular
• Dans modern
• Paleta fermecată
• Ansamblul Etno-folcloric
• Studierea ținutului natal

Secții sportive

• Volei
• Fotbal
• Baschet
• Taekwondo
• Karate
• Lupte greco-romane

Elevii sunt instruiți de către cele 86 de cadre didactice , dintre care 75 sunt femei . Întreaga activitate a liceului este dirijată de către echipa managerială din care fac parte directorul Valeriu Zavate și directorii adjuncți : Iulia Colac , Ludmila Procopenco , Maria Sîrbu și Svetlana Solomițchi .

Misiunea liceului este să asigure o educație de calitate , în concordanță cu necesitățile comunității și ale tinerilor , în vederea adaptării adolescenților la piața muncii din R. Moldova dar și din UE . Acest obiectiv se realizează prin pregătirea viitorilor cetățeni activi , competenți și deplin conștienți de propriile valori .